Juslingua Consult                                                Unternehmensberatung Osteuropa

Juslingua Consult...

... postawiła sobie za cel wspieranie rosn±cych kontaktów gospodarczych i kulturalnych między Niemcami i Europ± Wschodni± i ¦rodkow± na polu małych i ¶rednich przedsiębiorstw. Jako Consulting Przedsiębiorstw Europy Wschodniej i ¦rodkowej proponujemy naszym klientom różnorodne oferty i usługi w celu ułatwienia oraz przy¶pieszenia realizacji zamierzeń kooperacyjnych.

Datenschutz